Niek inkoopoplossingen
M. Schrijverlaan 5
3526 XW Utrecht
06 26534592
Mail

Uw produkt is te duur!

De inkoopkosten voor industriële bedrijven steeds hoger en de complexiteit van de in te kopen goederen neemt toe. Inkoop wordt dus steeds belangrijker voor uw bedrijf. Toch blijven veel besparingsmogelijkheden onbenut.
Niek Inkoopoplossingen kan voor u deze besparingsmogelijkheden in kaart brengen, om zo uw rentabiliteit te verhogen en uw concurrentiepositie ten opzichte van concurrentie uit lagelonenlanden te verbeteren.

Niek Inkoopoplossingen biedt, vanuit een inkoop perspectief oplossingen aan voor een aantal problemen op het gebied van produktie, produktontwikkeling, logistiek en kostenbeheersing.
Met behulp van een Quick scan, wordt snel duidelijk wat dit kan betekenen voor uw bedrijf.